در حال بارگزاری...
کارهای فارسی در حال انجام
کارهای فارسی در حال انجام

"تبعیض قیمت بین زمانی: قیمت گذاری بلیط"

انتشارات گذشته

"بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه ها: یک شبیه سازی خرد با در نظر گرفتن قدرت های خرید".

بررسی اثر باز شدن تجاری و مالی بر فقر ، (همراه با نجمه کوچک پور و غلامعلی فرجادی)

بررسی اثر بیکاری بر تغییرات مصرف خانوارها در ایران، (همراه با لیلا رشنوادی و میثم مظاهری)

مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران، (همراه با شهرزاد کاظمی و سید فرخ مصطفوی)

"مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب: هزینه‌های مبادله، ضد انحصار و تعرفه‌گذاری غیرخطی"

"ارزیابی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر زندگی مردم در ایران با بررسی تفصیلی در مورد پناهندگان و مهاجران افغان"، همراه با گروه همکاران.

"ارزيابي تغييرات توزيع درآمد در ايران در چارچوب يك الگوي شبيه سازي خرد"، همراه با ناصر خیابانی.

"تحلیل رفتار موانع غیرتعرفه‌ای و محاسبه حمایت مؤثر بر اساس رویکرد داده - ستانده (مورد ایران)"، همراه با ناصر خیابانی.

گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1384 و 1383: شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی"، همراه با محمد کریمی و محمد طبیبیان"

"پیش بینی قيمت مسكن در ايران" (1384)،  همراه با ناصر خیابانی.

"پیش بینی تقاضای اینترنت در ايران"، (1384) همراه با مسعود نیلی و سایر همکاران.

انتشارات گذشته
پایان نامه ها
پایان نامه ها

"اثر ساختار حقوقی و مقررات زدایی بر جذب سرمایه گذاری خارجی: تحلیل داده تابلویی"، احسان مرادی.

"تخمین شاخص فقر چند بعدی برای ایران و مناطق آن"، علی مختاری.

"بررسی آثار پرداخت وجه نقد بر تغذیه و سهم هزینه مواد غذایی از هزینه های مصرفی خانوار"، میثم مظاهری.

"بررسی علل تحولات مشارکت زنان همراه با کاهش باروری در ایران"،  شهرزاد کاظمی.

"قیمت گذاری برق با استفاده از کشش های بلوکی"،  محمد مجیدی.

"اثر جهانی شدن بر فقر"، نجمه کوچک پور.

گزارش های متفرقه

 

گزارش هایی از تحولات ابعاد مختلف فقر منطقه ای در ایران: همراه با گروه رفاه خانوار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از سال 93

 حمل و نقل، مواد غذایی، سلامت، مسکن، آموزش

گزارش های متفرقه