در حال بارگزاری...

دستمزدها باید با کارآیی، برابری داشته باشند

مزیکی در مصاحبه با رادیو گفت و گو: دستمزدها باید با کارآیی، برابری داشته باشند گفتگوگزارش تی نیوز
مزیکی در مصاحبه با رادیو گفت و گو:            دستمزدها باید با کارآیی، برابری داشته باشند  بزرگنمايي:


فصل اقتصاد - عضو هییت علمی موسسه مدیریت وبرنامه ریزی گفت: باید مکانیزمی در دولت طراحی شود که کارمندی که کارآیی بیشتری دارد متقابلا از حقوق بالاتری نیز برخوردار شود.

علی مزیکی، عضو هییت علمی موسسه مدیریت وبرنامه ریزی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم، اظهار کرد: دستمزدها باید در عین حفظ کارآیی، برابری نیز برقرار کنند؛ چراکه نمی توان به فردی که کارآیی و بهره وری لازم را ندارد دستمزدی پرداخت کرد و بالعکس با افزایش کارآیی باید دستمزدها نیز افزایش یابد.

وی افزود: امروزه دولت ها سعی می کنند که برابری بیشتری را در توزیع درآمدها رعایت کنند که این رویکرد نباید با کارآیی در تناقض باشد، چراکه در بحث برابری ممکن است مجبور به پرداخت دستمزد به فردی شویم که کارآیی چندانی ندارد.

عضو هییت علمی موسسه مدیریت وبرنامه ریزی، ادامه داد: در حوزه ای مانند آموزش کارآیی یک معلم یا عضو هییت علمی در بلندمدت مشخص می شود و زمانی که حقوق این افراد افزایش پیدا نکند موجب فرار سرمایه فکری کشور می شود.

مزیکی با اشاره به اینکه نوع پرداخت حقوق در دولت به صورت فله ای است، گفت: سیاست دولت افزایش 20 درصدی حقوق برای تمامی افراد در هر سطحی و با هر میزان کارآیی است در حالی که باید مکانیزمی طراحی شود که کارمندی که کارآیی بیشتری دارد متقابلا از حقوق بالاتری نیز برخوردار شود. Notice: Undefined variable: tags in /home/uynfuhmr/domains/mazyaki.ir/application/modules/default/controllers/ArticleController.php on line 142